Cách nuôi acc via facebook chống checkpoint

Via acc là gì? Via dùng để làm gì? Phân loại các loại via facebook phổ biến

Thuật ngữ via acc facebook được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực chạy quảng cáo. Dẫu vậy, với người mới vào nghề, via acc là gì vẫn chưa nắm rõ. Sử dụng via facebook để chạy quảng cáo gồm nhiều loại, mỗi tài khoản có đặc điểm và ưu điểm riêng. Hãy cùng chúng tôi…