dong-y-ket-ban-add-friend3

Cách đồng ý kết bạn hàng loạt bằng phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend

Với tính năng Accept Friend trong phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend, bạn hoàn toàn có thể chấp nhận lời mời kết bạn tự động hàng loạt một cách dễ dàng. Thay vì việc bạn chấp nhận thủ công từng người, thì với tính năng này các lời mời kết bạn từ các…