huy-loi-moi-ket-ban-ninja-add-friend2

Hướng dẫn hủy lời mời kết bạn cũ bằng phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend

Full lời mời kết bạn cũ sẽ khiến bạn không thể gửi lời mời cho bạn mới, và tính năng Cancel Request  của phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend sẽ hỗ trợ bạn làm việc này hoàn toàn tự động, chuyên nghiệp và hiệu quả. Hiện nay, Facebook chỉ cho phép bạn gửi…

dong-y-ket-ban-add-friend3

Cách đồng ý kết bạn hàng loạt bằng phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend

Với tính năng Accept Friend trong phần mềm auto kết bạn Ninja Add Friend, bạn hoàn toàn có thể chấp nhận lời mời kết bạn tự động hàng loạt một cách dễ dàng. Thay vì việc bạn chấp nhận thủ công từng người, thì với tính năng này các lời mời kết bạn từ các…