chien-dich-remarketing-ninja-fanpage

Các bước tạo chiến dịch remarketing khách hàng bằng phần mềm quản lý fanpage Ninja

Những khách hàng đã từng nhắn tin trên fanpage với phần mềm quản lý fanpage Ninja Fanpage đều là những khách hàng tiềm năng. Bằng cách tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho tất cả những khách hàng đó, bạn sẽ tiếp cận thông tin tới khách hàng 100%, tăng tỉ lệ chốt…