Lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa Ninja và Asana

CÔNG TY NINJA – ASANA KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN TRÊN LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

Lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Ninja và Công ty Asana đã diễn ra thành công vào sáng ngày 13/11 tại Hà Nội. Sự kiện chính thức ghi dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trở nên mật thiết hơn. Đây được coi là sự kiện quan trọng, đánh dấu và thúc…