Ninja Care hướng dẫn lên lịch đăng bán hàng trên giao diện mới của phần mềm

Ninja Care hướng dẫn lên lịch đăng bán hàng trên giao diện mới của phần mềm Trong phần đăng bài trên Profile ngoài tính năng lên lịch đăng bài Facebook trên phần mềm Ninja Care các bạn còn có thể chọn tính năng lên lịch đăng bài facebook bán hàng độc lập vào các giờ vàng để…